תקנון שימוש באתר ורכישות

תקנון

תודה שבחרתם בנו, Mia Oro Jewelry מקפידים על תכשיטים באיכות גבוהה ועל איכות השירות ללקוחות. ניתן לפנות אלינו בשאלות והבהרות בדוא"ל menimm@gmail.com  
בטלפון 054-5949999 או בדואר: ת.ד. 962 קרית אונו מיקוד: 5510802

התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים. בכל מקום בו הניסוח בלשון יחיד, ההתייחסות היא ליחיד או רבים לפי העניין.

מבוא

תקנון זה (להלן: "התקנון") מגדיר את תנאי השימוש באתר האינטרנט https://mia-oro.com/ (להלן: "האתר"), האתר בבעלות Mia Oro Jewelry (להלן: "החברה").

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא בעיון את התקנון לפני השימוש באתר.

הגדרות

 • "משתמש" - כל אדם ו/או ישות משפטים המבקר באתר ו/או עושה בו שימוש ו/או מבצע פעולות.
 • "מוצר" – כל התכשיטים המוצעים למכירה באתר.
 • "עסקה" - רכישה של מוצר אחד או יותר על ידי משתמש באתר.
 • "חוק הגנת הצרכן"- חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
 • "חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981
 • "תקנות הגנת הצרכן" – תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010

תנאי השימוש באתר

 • הגלישה באתר ו/או שימוש ו/או ביצוע כל פעולה לרבות רכישה באתר מהווים הסכמה של המשתמש לכל תנאי התקנון וכל הוראה אחרת המופיעה באתר.
 • להוראות התקנון ותנאיו תוקף משפטי חוזי והן חלות על כל משתמש באתר ומחובתו לעיין בהן לפני השימוש באתר.
 • השימוש באתר מותר לכל אדם בן 18 ומעלה.
 • אסור להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או אסורה על פי התקנון.
 • אסור להעלות לאתר או להפיץ באמצעותו כל תוכן שהוא מזיק, פוגעני, בלתי חוקי, או מפר זכויות של צד שלישי.
 • החברה רשאית להפסיק את השימוש של משתמש באתר בכל עת, מכל סיבה שהיא.
 • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה בלבד, לבצע שינויים בתקנון ובהוראות באתר, מבלי לתת הודעה ו/או התראה על כך למשתמש. הנוסח האחרון המועדכן באתר הוא הנוסח המחייב.

אבטחת מידע וחוק הגנת הפרטיות

 • רכישת מוצרים באתר מותנית בהזנת פרטים: כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מלאה, פרטי כרטיס אשראי, מספר טלפון וייתכנו פרטים נוספים לפי הצורך. המידע והנתונים כולם אשר ימסרו לחברה בהקשר למילוי הפרטים האמורים לעיל ו/או בכל דרך אחרת במהלך ו/או בקשר עם השימוש באתר, ייחשבו לכל דבר וענין, לרבות לצרכי חוק הגנת הפרטיות, כפרטים שנמסרו על ידי המשתמש או מטעמו של המשתמש ובהסכמתו של המשתמש ואשר החברה תהא רשאית להחזיק בהם ולשמור אותם בכל אמצעי ללא הגבלה.
 • המשתמש מאשר בהסכמתו לתקנון זה כי ידוע לו והוא מסכים כי החברה אינה מחזיקה ב”מאגר מידע” כמשמעו בחוק הגנת הפרטיות ואינה חייבת ברישום כבעל “מאגר מידע” על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות.
 • החברה משתמשת בכל האמצעים המתקדמים העומדים לרשותה כדי לאפשר רכישה בטוחה באתר. אולם, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשב, ניסיונות חדירה, פריצה ו/או גילוי כלשהו או פעילות סטטית של מערכות אתרי האינטרנט בשימוש החברה. אם למרות אמצעי האבטחה שננקטו על ידי החברה, צד שלישי יחדור לאתר האינטרנט, למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 • בהזנת פרטים ובביצוע עסקה באתר המשתמש משחרר את החברה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

ביצוע רכישה באתר, תשלום ואספקה

 • רכישה באתר מחייבת הזנת פרטים: כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מלאה, פרטי כרטיס אשראי, מספר טלפון. החברה תעשה שימוש במידע למטרה של רכישה והפעולות הקשורות בה בלבד, (לדוגמה: ביצוע החיוב, הנהלת חשבונות, הפקת קבלה וכדומה). המידע לא יועבר לכל גורם אחר, למעט ככל שיידרש לביצוע פעולת הרכישה כאמור (לדוגמה: סליקה וטיפול מול חברת האשראי).
 • התשלום עבור מוצרים ניתן לביצוע באמצעות אמצעי תשלום מאובטחים המוצעים באתר.
 • השלמת העסקה מותנה באישור מחברת הסליקה.
 • מועד המשלוח ייקבע רק לאחר השלמת העסקה ואישור חברת כרטיסי האשראי. במקרה של קבלת סירוב מחברת כרטיסי האשראי זכאית החברה לבטל חד צדדית את ההזמנה, ותהיה משוחררת מכל טענה ו/או תביעה ו/או השגה מצד המשתמש.  
 • עם קבלת התשלום, החברה תשלח למשתמש אישור הזמנה באמצעות דואר אלקטרוני.
 • משלוח המוצרים יתבצע בהתאם לזמני המשלוח המפורטים באתר. התכשיטים שלנו מיוצרים לפי הזמנה ויישלחו תוך מקסימום 14 ימי עבודה ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. זמני האספקה עשויים להשתנות בהזמנת תכשיטים בהתאמה אישית. החברה תודיע על כך ללקוח בהודעת דואר אלקטרוני או במסרון.
 • עיכוב באספקה הנובע מסיבות שמחוץ לשליטת החברה כגון: כוח עליון, שביתה, עיצומים, ו/או עיכובים הנובעים מעבודת דואר ישראל.   

 

מדיניות ביטול עסקה והחזרים

 • הודעה על ביטול עסקה תימסר לחברה בהודעה לדואר אלקטרוני menimm@gmail.com או באמצעות יצירת קשר באתר https://mia-oro.com/pages/contactus או בטלפון: 054-594-9999
 • ביטול עסקה כמשמעו על פי הדין הישראלי והוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ועל פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (להלן: "תקנות הגנת הצרכן").
 • בעסקת מכר מרחוק, ניתן לקבל זיכוי או החזר כספי תוך 14 יום מקבלת המוצר, רק למוצרים שנשלחו ממלאי קיים ולא בוצעו בהם שינויים או הזמנות מיוחדות.
 • זיכוי או החזר כספי לא יינתן עבור מוצרים שיוצרו בהזמנה אישית, מוצרים שהוזמנו עבורם יהלומים לפי דרישת הלקוח, מוצרים שנעשה בהם שינוי ויוצרו בשונה מהמופיע בתיאור באתר.
 • תכשיטים המיוצרים במידה לפי הזמנה, לא ניתן לקבל עליהן החזר כספי או זיכוי.
 • במקרה והמוצר נרכש פיזית בבית העסק, ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, החזר כספי יינתן על קניה שאינה עולה על 3,000 ₪ ותוך 48 שעות מרגע הקניה.
 • החזר כספי יבוצע באותו אמצעי התשלום בו שולם עבור המוצר.
 • דמי ביטול עסקה עפ"י חוק – 5% מהעסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
 • המוצר יוחזר רק באריזתו המקורית כשהוא במצבו המקורי, לא נעשה בו שימוש והוא וללא סימני שימוש.
 • החזר כספי יתבצע לאחר קבלת המוצר המוחזר, בדיקת החברה את תקינותו ואישורה.
 • תכשיטים משובצים יהלומים ו/או אבני חן יישלחו לבדיקה ורק לאחר אישור כי מדובר באותו מוצר שנקנה יאושר ההחזר ללקוח.
 • במקרה שהמוצר שהוזמן התקבל על ידי הלקוח לפני ביטול העסקה, הלקוח יישלח לחברה את המוצר על חשבונו, באריזה המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש ו/או יש בו סימני שימוש. החברה משוחררת מאחריות לכל נזק או אובדן שייגרם למוצר שנשלח אל החברה בזמן המשלוח מהלקוח לחברה.

 

 

 

אחריות

 • החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר.
 • המוצרים מעוצבים ומיוצרים בעבודת יד על ידי צורף, ועל כן לא ניתן להבטיח שהמוצר יהיה בדיוק כפי שמופיע בתמונה באתר, לרבות, אך לא רק, צורה, צבע, גודל, משקל ועיצוב.
 • ברכישת תכשיט זהב ו/או תכשיט זהב משובץ תינתן אחריות במקרה של פגם בחומר ו/או בייצור, למשך תקופה של 12 חודשים מיום הרכישה, להוציא מקרה של אובדן התכשיט או חלקו.
 • החברה אינה אחראית במקרה של נזק ו/או נפילה של יהלום מרכזי או אבן מרכזית.
 • החברה אינה אחראית במקרה של טיפול ו/או שינוי ו/או תיקון של תכשיט על ידי צד שלישי שאינו מורשה על ידי Mia Oro Jewelry מקרה זה ישחרר את העסק מאחריות וממתן שירות.
 • החברה אינה אחראית במקרה של נזק שנגרם כתוצאה מניקוי ו/או תחזוקה לא נאותים של המוצר. נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר בתכשיט ו/או בלאי סביר לרבות שבר, קרע וירידת ציפוי.
 • החברה אינה אחראית במקרה של אבדן/ גניבה של התכשיט.

 

החלפת מוצר/ים

החלפת מוצר תתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר בכפוף לתנאים המצטברים שלהלן:

 1. המוצר יוחלף רק באריזתו המקורית כשהוא במצבו המקורי, לא נעשה בו שימוש והוא וללא סימני שימוש, וכן לאחר שבבדיקת החברה נמצא שהמוצר חזר תקין ולא בוצע בו כל שינוי ו/או החלפה של אבני חן או יהלומים.
 2. בהצגת חשבונית המקור שתשלח עם המוצר
 3. יצירת קשר עם החברה ותיאום החלפת המוצר לפני שליחתו לחברה.
  פרטי יצירת קשר עם שירות הלקוחות בחברה: menimm@gmail.com
  ההחלפה תתאפשר רק לאחר קבלת המוצר המקורי ובדיקתו ע”י החברה. עלויות המשלוח של מוצר להחלפה יהיו על הלקוח. הנחיות יישלחו ללקוח בדואר אלקטרוני.
 4. החלפת מוצר אפשרית פעם אחת בלבד עבור כל מוצר שנרכש.

 

 1. לא ניתן יהיה להחזיר מוצר/ים בהתאמה אישית ו/או מוצר/ים שנעשה בהם שינוי כולל שינוי במידה ו/או בגודל.

חריגים לזכות ההחזרה:

 1. לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים שהוכנו בהתאמה אישית ו/או לפי דרישת לקוח באופן מיוחד ו/או מידה לפי דרישה מיוחדת.
 2. מוצרים שלא חלה עליהם זכות החזרה או החלפה על פי החוק בישראל.
 3. מוצרים בהתאמה אישית שנערכו בהם שינויים לפי דרישת הלקוח כולל שינויים בגודל האבן המרכזית.
 4. במקרה של ביטול עסקה/ החזרה/ החלפה של מוצר הלקוח יישא בכל עלויות המשלוח של המוצר לרבות ביטוח המשלוח והוצאות נוספות הכרוכות בו.
 5. החברה משוחררת מאחריות בגין אובדן או נזק שייגרמו בעת משלוח המוצר שהוחזר/ הוחלף.

 

תכשיטים המיוצרים בהתאמה אישית

 1. לא ניתן להחזיר/להחליף/לבטל עסקה/לקבל זיכוי עבור מוצרים המיוצרים בהתאמה אישית.
 2. תכשיטים משובצים יהלומים בהתאמה אישית לפי בחירת הלקוח את גודל היהלום המרכזי, ייחשבו תמיד כתכשיטים בהתאמה אישית שלא ניתן להחליף/ להחזיר/ לבטל עסקה/ לקבל זיכוי עבורם.
 3. תכשיטים עם שמות או אותיות ייחשבו תמיד כתכשיטים בהתאמה אישית שלא ניתן להחליף/ להחזיר/ לבטל עסקה/ לקבל זיכוי עבורם.
 4. טבעות במידה מעל 57 (8 אמריקאית) עשויים לשנות את מחיר הטבעת בשל הצורך בעיצוב מיוחד מותאם למידה המבוקשת. במקרים אלה המחיר יהיה גבוה מזה שנקוב באתר.
 5. הגדלת טבעות מעל מידה אחת עשויה לגרור תשלום נוסף.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בהקשר לאתר, ובכלל זה תוכן האתר, שמו, עיצובו, סימני המסחר וסימני השירות הקיימים בו, דגמי התכשיטים, העיצובים של התכשיטים וכל זכויות היוצרים, הלוגו והשמות המסחריים כולל שם החברה והמותג שלה, התמונות, המדגמים והפטנטים המופיעים בו ("הקניין הרוחני") , הינם של החברה Mia Oro Jewelry

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם את ו/או להשתמש בכל דרך אחרת, בין למטרות מסחריות ובין למטרות אחרות כלשהן, בכל האמורים בסעיף זה לעיל, אלא במתן היתר מראש ובכתב מאת  החברה.

הוראות נוספות

 • החברה רשאית לשנות את התקנון בכל עת, וזאת על ידי פרסום התקנון המעודכן באתר.
 • שינויים בתקנון ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.
 • הדין החל וסמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנוגע לתקנון זה ולשימוש באתר יהיו הדין הישראלי והפורומים המשפטיים בישראל.